Cocreatiesessie oproep regionale organisatienetwerken

Gepost op 14/02/2023

Wat

Op deze sessie wensen we samen met diverse stakeholders vorm te geven aan de opstartfase van 18 regionale organisatienetwerken 4de pijler inburgering. De regionale organisatienetwerken kaderen in de strategie voor de Vlaanderenbrede uitrol van de 4de pijler inburgering (participatie- en netwerktraject). Meer informatie over de 4de pijler inburgering, strategie en opzet van de organisatienetwerken vind je onderaan deze mail.

De opstart van de regionale netwerken zal gebeuren via een projectoproep. Met deze oproep gaan we in elk van de 18 regio’s (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stad Antwerpen, stad Gent en de 15 Vlaamse referentieregio’s) op zoek naar één lokaal bestuur of één intergemeentelijke samenwerking die voor deze regio de trekker wordt van het organisatienetwerk (promotor-rol).

De cocreatiesessie vertrekt vanuit de kernvraag:

“Hoe kan de promotor een levendige voedingsbodem creëren voor de opstart van een organisatienetwerk waarin lokale besturen en organisaties samen leren én samen acties opzetten rond het ontsluiten van een divers en kwaliteitsvol 4de pijler aanbod?”

We oogsten graag input om te verwerken in de oproep naar kandidaat-promotoren en in de beoordeling van projectaanvragen. 

Tijdens de cocreatiesessie wensen we beroep te doen op de collectieve inzichten, visies en ervaringen om de kernvraag (zie hierboven) te beantwoorden. In de sessie kiezen we voor een doe-gerichte aanpak. De begeleiding van de sessie is in handen van onze externe dienstverlener Tweeperenboom

Inzichten

Waar ligt het potentiële succes van het organisatienetwerk?

 • 1+1=3! Door handen in elkaar te slaan, kan aanbod worden gecreëerd dat een lokaal bestuur alleen niet kan realiseren.
 • Nieuwkomers zullen in iedere regio beroep kunnen doen op een breed, behoeftedekkend aanbod.
 • Opportuniteit om ook kleinere lokale besturen mee te nemen in het verhaal.
 • Biedt meer mogelijkheden voor opschaling van aanbod.
 • Expertise in de regio krijgt meer slagkracht.

Welke valkuilen/uitdagingen zijn er bij de opstart van het organisatienetwerk?

 • Risico op praatbarak: te traag voor er wordt overgegaan tot actie.
 • Verschillende politieke contexten kunnen mogelijks een uitdaging vormen.
 • Niet opnieuw warm water uitvinden

Concrete suggesties voor oproep:

 • Werk met rollen en vaardigheden in plaats van strikte functieprofielen.
 • Monitor niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit van het aanbod.
 • Maak realisaties van het organisatienetwerk zichtbaar, dit creëert draagvlak intern en extern.
 • Voorzie voldoende ondersteuning, ook voor indiening van de projectaanvraag.
 • Bouw voldoende flexibiliteit in zodat lokale besturen ook in een latere fase kunnen instappen.

Lisa Van Hecke

Telefoon
0497 912 794