Levenslang leren

In onze snel veranderende kennismaatschappij is het noodzakelijk dat we in onze ondernemingen, organisaties en in de brede samenleving een cultuur creëren waarin blijvend leren en deelnemen aan opleidingen ingeburgerd is.

Bij Europa WSE zetten we in op competentieprognoses en competentie-check-ups, en op het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen. We ondersteunen daarbij intersectorale partnerschappen die ervoor zorgen dat er binnen en tussen sectoren een dynamiek op gang komt rond competentieontwikkeling in een cultuur van levenslang leren. Buiten de klassieke onderwijs- en leeromgevingen wil Europa WSE ook het bredere leren in de samenleving stimuleren door over heel Vlaanderen leerecosystemen op te zetten.

Agenda

Infosessie 7/5/2024: Leerecosystemen (Fase 2)

Infosessie 7/5/2024: Leerecosystemen (Fase 2)

Herman Teirlinckgebouw | Zaal: 01.72 - Kaat TilleyHavenlaan 881000 Brussel
Infosessie 15/5/2024: Leerecosystemen (Fase 2)

Infosessie 15/5/2024: Leerecosystemen (Fase 2)

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) | Zaal: 21.03 - Jan HyoensKoningin Maria Hendrikaplein 709000 Gent