Openstaande oproepen

Call for interest “Lokale partnerschappen”

Deadline
Programma

Europa WSE wil organisaties oproepen om bij te dragen aan een partnerschapswerking om de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen.

Oproep 'Lokale partnerschappen'

64
Deadline
Programma

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners.

Herhaling Netwerkorganisaties voor Gevangenissen

57
Deadline
Programma

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Dit door het vormen en/of versterken van netwerkorganisatie(s) in en rond de Vlaamse en Brusselse penitentiaire inrichtingen.

Leerecosystemen (fase 2)

65
Deadline
Programma

Met deze oproep maken we werk van een leercultuur in Vlaanderen en maken we de omslag naar een lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maakt.

Samen bouwen aan sociale netwerken voor nieuwkomers in jouw regio

60
Deadline

Het participatie- en netwerktraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf.

Dit is een gesloten oproep.