(Her)beleef onze provinciale roadshows

Gepost op 23/06/2023

Dit voorjaar trokken we met Europa WSE op tour door Vlaanderen. Tijdens onze provinciale roadshows stelden we onze vernieuwde globale en thematische manier van werkenvoor. Deelnemers maakten kennis met onzetoekomstvisie en actiepunten, en kregen uitleg bij deverschillende beleidskeuzesdie richting zullen geven aan ons handelen en wandelen de komende jaren. Dit artikel vat de essentie van de presentaties van de teams hapklaar samen.

Afbeelding van de roadshow in Antwerpen Afbeelding van de roadshow in Brugge

Leren: MVO en sociale innovatie

De maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan vragen om een samenwerking over sectoren en beleidsdomeinen heen. Tijdens dit programma slaan we de brug tussen ondernemingen, organisaties, publieke instellingen… om deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Meer info volgt.

Leren: Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen

Ons team ‘Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen’ wil investeren in partnerschappen door hen te ondersteunen om proactief naar organisaties toe te stappen. We willen dat de partnerschappen toekomstgericht en duurzaam competentiedenken binnenbrengen bij KMO’s én de koppeling maken met levenslang leren en opleiding (in allerlei vormen).

Lees meer over de presentatie van team 'Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen'

Leren: Leerecosystemen

Leerecosystemen bieden mensen contexten – buiten het leslokaal of de werkvloer - waarin ze met goesting en vanuit interesse (nieuwe) dingen proberen, en zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Leren doen we immers niet alleen in klaslokalen, maar ook in het dagelijkse leven, vaak van en met elkaar. Denk aan wat we doen wanneer we onze hobby uitoefenen. Of wanneer we als vrijwilliger actief zijn bij een jeugdbeweging en een spel in elkaar steken voor zondagnamiddag. Of wanneer we samen met buren een gemeenschapstuin onderhouden.

Lees meer over de presentatie leerecosystemen

Leren: Lerende Organisatie

Ons team 'Lerende Organisatie' helpt KMO’s in Vlaanderen om zich te blijven ontwikkelen in een veranderende wereld, met zorg voor de medewerkers en de omgeving.

Lees meer over de presentatie van team Lerende Organisatie

Roadshow in Hasselt Roadshow in Leuven

Inclusie: Inclusieve ondernemingen

Met Europa WSE willen we inclusieve ondernemingen realiseren om zo meer mensen, vooral zij die moeilijker hun weg vinden, duurzaam te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit zijn ondernemingen die oog hebben voor het arbeidspotentieel van kwetsbare groepen en investeren in het inclusief maken van hun werkvloeren. Tot eind 2023 doen we dat door tien projecten inclusief ondernemen te ondersteunen. Voor de zomer stellen we het vernieuwde subsidiekader voor.

Lees meer over de presentatie Inclusieve ondernemingen

Inclusie: Lokale Partnerschappen

Ons team wil partnerschappen (met daarin VDAB, lokale besturen en anderen) ondersteunen om een effectieve werking op te zetten voor personen met een complexe problematiek.

Lees meer over de presentatie van team Lokale Partnerschappen

Inclusie: Inburgering

Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers in Vlaanderen een zinvol participatietraject op maat kunnen volgen dat hen de kans geeft om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden? Hoe kunnen we samen acties opzetten om een divers en kwaliteitsvol aanbod te ontsluiten? Via een regionaal en sterk netwerkleiderschap zetten we hierop in.

Lees meer over de presentatie Inburgering

Inclusie: Detentie

Gedetineerden en ex-gedetineerden voorbereiden op hun re-integratie in de samenleving vraagt om een goed afgestemd aanbod van hulp- en dienstverlening, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. Europa WSE zet samen met het Agentschap Justitie en Handhaving in op het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden, om zo de directe dienstverleningen te versterken voor (ex-)gedetineerden. We doen dit afgestemd met de doelstellingen van het transversale Strategisch Actieplan voor Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (STRAP).

Lees meer over de presentatie Detentie

Roadshow in Gent