Regionale info- en connecteersessies

Gepost op 21/03/2023

Op 22 december 2022 lanceerden we oproep 41 voor de opstart van 18 regionale organisatienetwerken. Het doel van die organisatienetwerken? Dat lokale besturen en organisaties binnen de regio samen leren en samen acties opzetten rond de 4de pijler inburgering, het participatietraject[1] voor nieuwkomers.

Succesvolle organisatienetwerken kunnen niet zonder een sterk netwerkleiderschap. Met deze oproep gaan we in elke regio op zoek naar een lokaal bestuur (of samenwerking tussen lokale besturen) die het netwerkleiderschap in een van de 18 regio’s wil opnemen.

Infosessies

Om de oproep verder te verspreiden onder de (samenwerkingsverband van) lokale besturen, organiseerde Europa WSE in samenwerking met Tweeperenboom 5 regionale infosessies. We trokken naar Gent, Hasselt, Leuven en Brugge. De regio’s binnen de provincie Antwerpen ontmoetten we digitaal.

Het doel van deze sessies was niet alleen om te informeren (we deelden er onze visie, strategie en werkwijze), maar ook om te prikkelen en te connecteren. Wie ziet zichzelf als de ideale promotor of wie kent iemand die een sterke netwerkleider zou kunnen zijn? Hoe zou een organisatienetwerk er in de regio kunnen uitzien en welk toekomstbeeld hebben we hierbij? Lokale besturen leerden elkaar niet alleen kennen, ze dachten samen ook op een constructieve manier na over volgende stappen.

Welke conclusie kunnen we trekken na deze 5 sessies?

De ene regio is de andere niet. Het werd meteen duidelijk dat iedere regio op haar tempo een eigen, uniek pad zal bewandelen. Het goede nieuws? De info- en connecteersessies zetten dingen in beweging. In elke regio worden de eerste, belangrijke stappen naar de opstart van een regionaal netwerk gezet.

Dit is  nog maar het begin, want we zitten niet stil. Gedurende de komende weken begeleidt Tweeperenboom waar nodig de regio’s verder bij het connecteren van lokale besturen en bij de opmaak van kwaliteitsvolle projectvoorstellen. Samen met VVSG zetten we verder in op het informeren en enthousiasmeren rond de visie, strategie en werkwijze.

Alle informatie over het traject dat we afleggen met deze oproep kan je terugvinden via: www.europawse.be/4depijler 

Informatie over de oproep zelf + digitale infosessie vind je terug op onze oproeppagina.

Wens je nog meer informatie over de oproep of de sessies, contacteer dan:

  • Opmaak van een projectvoorstel en vragen over de infosessies:

 

[1]Het participatietraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf.