Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een business case’

Met deze opdracht wil Europa WSE zaakvoerders, medewerkers, leidinggevenden en HR-medewerkers van Vlaamse (profit en sociale-profit) ondernemingen een tool in handen te geven waarmee zij zelf zicht krijgen op de return on investment (ROI) van financiële investeringen in werkbaar werk.

De tool moet ook bruikbaar zijn voor intermediairs (zoals sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, werkgeversorganisaties, preventiediensten, …) om hen te versterken in de promotie van werkbaar werk bij individuele ondernemingen.

Deze business case kan mee helpen om het management van de organisatie te overtuigen om in te zetten op werkbaar werk door de financiële voordelen van al dan niet investeren in werkbaar werk op een objectieve wijze bloot te leggen en te duiden. Het eindproduct is een generieke en publieke digitale tool waarbij de ROI van verschillende type interventies in kaart wordt gebracht. De tool moet laagdrempelig te gebruiken zijn door de doelgroep, zonder dat daar een expert of begeleider voor nodig is.

De opdracht heeft een uitvoeringstermijn van 24 maanden. Je kan online een offerte indienen via het e-procurement platform.